Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Plynofikace

PlynofikaceV roce 2004 proběhla v obci Číčovice plynofikace a každý majitel domu měl možnost požádat o vybudování plynové přípojky. Obec tak připravila pro občany bezproblémové připojení na plynovou síť. Cílem plynofikace obce bylo zlepšení životního prostředí v obci, především zvýšení čistoty ovzduší a zlepšení kvality bydlení a života v obci.
 

 

Obec si stanovila tato kritéria pro připojení na plyn:

1. Finanční spoluúčast na rozvodu hlavního řadu v obci

a) občané s trvalým bydlištěm v obci - 5.000,- Kč
b) majitelé rekreačních objektů - 10.000,- Kč
c) vlastníci objektů sloužících k podnikání - 20.000,- Kč

Tato spoluúčast byla nutná k pokrytí nákladů na výstavbu hlavního řadu plynovodu z důvodu nedostatku finančních prostředků z rozpočtu obce.

Plynofikace

Plynofikace byla zahájena 23. dubna 2004. Náklady vynaložené na tuto akci činily celkovou částku 10.638.737,- Kč. Obec Číčovice uhradila 65% z této částky a obec Okoř 35%. Dotace ve výši 3.103.000,- Kč byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ČR . Dále si obec půjčila u České spořitelny 1.500.000,- Kč. Plynofikaci provedla firma Mertastav – Oldřich Merta, Předklášteří, Pod Horkou 1352, 666 02 Brno. Firma byla vybrána výběrovým řízením z pěti firem. Akce byla dokončena 30.9.2004, uvedena do trvalého provozu byla 12.11.2004.

Plynofikace