Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Odpady

Informace - poplatky odpady - zde ke stažení

 

Svoz odpadů - časový harmonogram

Termíny svozu tříděného odpadu - firma REGIOS
Plasty (žluté kontejnery): 1x týdně
Sklo (zelené kontejnery): 1x za měsíc
Papír (modré kontejnery): 1x za 14 dní (sudé týdny)
Tetrapack - nápojové kartony (oranžové kontejnery): 1x za měsíc

Bioodpad - březen-listopad

Svoz komunálního odpadu (popelnice) - firma REGIOS
Pravidelně - každou středu (6.00 hod.  až  22.00 hod.)

Nebezpečný odpad - firma REGIOS
2x ročně - jaro a podzim, dle harmonogramu (nástěnky, úřední deska)

Velkoobjemové kontejnery - firma REGIOS
2x ročně - jaro a podzim, dle harmonogramu (nástěnky, úřední deska)

Rok 2015
11.4.2015 - mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a pneumatik
17.4.-19.4.2015 - velkoobjemové kontejnery pro odpad z domácností
10.10.2015 - mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
16.10.-18.10.2015 - velkoobjemové kontejnery pro odpad z domácností

Rok 2016
9.4.2016 - mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik
22.-24.4.2016 - velkoobjemový kontejner pro odpad z domácností
17.9.2016 - mobilní svoz nebezpečného odpadu
15.-17.10.2016 - velkoobjemové kontejnery pro odpad z domácností
Odpady