Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vánoční strom 2015

Již podruhé jsme se sešli 28. listopadu odpoledne na sousedském setkání u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu v Číčovicích. Tato akce je výsledkem spolupráce Obecního úřadu Číčovice a  Občanského sdružení Číčo.

Příchozí vítala vánoční hudba a vůně svařáku, čaje, teplých párků, ale také upečených dobrot. Po uvítání paní starostkou Čtrnáctou nastala příležitost, aby si sousedé popovídali či se občerstvili. Také mohli zajít ke stánku občanského sdružení, kde si mohli prohlédnout fotografie z uskutečněných akcí v minulém i tomto roce, vzít si lahodný perníček či se podívat na výrobky šikovných rukou členek sdružení, paní Tomkové nebo paní Roubkové. Paní Roubková též vytvořila několik nádherných ozdob na náš vánoční strom, což by mohlo být inspirací pro příští rok i pro další zručné občany, jejichž výtvory by pak mohly zdobit číčovický strom. Když se setmělo, nastal onen toužebně očekávaný okamžik, kdy se strom rozzářil, následovalo vystoupení místních dětí pod vedením paní Krejčové, které si připravily čtyři koledy. Tato dojemná chvíle završila naše setkání. Myslím si, že příjemně strávený podvečer velmi rychle utekl, tak se můžeme těšit na příští rok, že se zde opět sejdeme v hojném počtu.

Závěrem bych chtěla velmi poděkovat všem, kteří přispěli svou pomocí, aby se tato akce zdárně uskutečnila.

                                                                                                                        Jana Skuhravá

 

Stránka


Stránka