Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

             Oprava místní komunikace Číčovice, Malá Strana v r.2016

 

Když v roce 2015 začala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje se stavbou nového mostu ve Velkých Číčovicích všichni jsme měli pochopitelně radost. Po dlouhých letech jízdy a chůze po provizorním pontonovém mostě máme pěkný, bezpečný přejezd a přechod přes Zákolanský potok.

Stinnou stránkou této akce byl fakt, že doprava, i když omezeně, směřovala po místní komunikaci mezí Číčovicemi tzv. „Malou Stranou“. Tato cesta samozřejmě nebyla na takový provoz (a to často i nákladních automobilů) stavěná, došlo k výraznému porušení povrchu komunikace, zvětšení stávajících a vytvoření nových výtluků, navazující terén byl poškozen vyhýbajícími se vozidly.

Proto jsme přivítali možnost požádat o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst z rozpočtu Středočeského kraje. Dotaci jsme dostali  a tak se spoluúčastí obce mohla být komunikace opravena v celé délce 748 m.
Výtluky byly podle potřeby doplněny kamenivem, dohutněny a vyplněny asfaltovou směsí. Povrch celé komunikace byl opatřen novou obrusnou vrstvou z asfaltového betonu a spojovacím živičným postřikem, krajnice byly zpevněny štěrkodrtí. Byly vyměněny stávající obrubníky ve dvou lokalitách.
Po dokončení prací byly osazeny zpět dopravní značky a zpomalovací prahy.
Tato komunikace vždy sloužila jako spojnice mezi vesnicemi hlavně pro pěší, cyklisty, turisty, matky s dětmi a kočárky.
S nárůstem automobilového provozu jsme byli kvůli bezpečnosti nuceni osadit tuto spojnici několika zpomalovacími prahy.
Řidiči radost nemají, ale zkuste si představit, že se tam batolí i vaše děti …

 

                                                                                                                                                                                                        Marie Chuchutová

 

Stránka

  • 1


Stránka

  • 1